Privacyverklaring

De korte uitleg:

Alle websites van SkippersNet voldoen aan de Europese en Nederlandse privacy wetgeving. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder uw expliciete toestemming, behalve indien wij daartoe wettelijk verplicht worden. U hebt het recht de gegevens in te zien die over u worden bijgehouden, correcties voor te stellen of alle gegevens te laten verwijderen.

De lange versie:

SkippersNet  exploiteert verschillende websites, waaronder de website waarop u deze privacy verklaring aantreft. Onze privacy controle gaat verder dan de Europese en Nederlandse wet dat voorschrijven. Onderstaand een uitgebreide uitleg, bij vragen, opmerkingen, klachten of verzoeken tot inzage en verwijdering kunt u de verantwoordelijke privacy officer bereiken via: privacy-officer@skippersnet.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SkippersNet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SkippersNet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een profiel/contactformulier op de website aan SkippersNet verstrekt. SkippersNet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Kenmerken van uw boot zoals u die ingeeft bij online calculaties
  • Kenmerken van uw onderneming (naam, adres, telefoon, e-mail, website, BTWnr)

Waarom SkippersNet gegevens van u nodig heeft

Wanneer u online publicaties leest op de sites van SkippersNet, dan wordt geregistreerd welke pagina’s u bezoekt teneinde nieuwe publicaties af te stemmen op de grootste interesse. Deze registratie wordt gekoppeld aan uw IP-adres welke geanonimiseerd wordt door de laatste cijfers met “.000” te overschrijven voordat het IP-adres in de database wordt opgeslagen.

Door gebruik te maken van onze online calculatieprogramma’s zonder in te loggen, worden de ingevulde gegevens alleen in een cookie op uw systeem vastgelegd. Deze worden niet naar de server van SkippersNet gestuurd, zolang u niet bent ingelogd.

Indien u een login met profiel aanmaakt op de websites van SkippersNet kunnen gegevens uit uw profiel worden hergebruikt in online calculaties. Tevens kunt u aangeven of u al dan niet de periodieke nieuwsflits per e-mail wilt ontvangen.

Indien u als copywriter teksten publiceert op de websites van SkippersNet, waaronder het geven van commentaar op gepubliceerde artikelen, dan zal SkippersNet uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u te kunnen opnemen. SkippersNet kan ook opdrachten voor u uitvoeren (meestal op het gebied van copywriting), of actief potentiële opdrachtgevers benaderen. De persoonsgegevens daarvoor worden ook online vastgehouden in een beveiligd CRM-systeem dat ook de e-mailwisseling en opdrachten registreert.

SkippersNet houdt geen profiel bij van uw online surfgedrag op onze sites, en koppelt de informatie uit verschillende sites niet aan elkaar. Iedere login en profiel staat los van elkaar.

Hoe lang SkippersNet gegevens bewaart

SkippersNet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de gegevens betaalde dienstverlening tot doel hebben worden die niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij ongoing commerciële relaties geldt de wettelijke bewaartermijn als het maximum.

Indien u een login/profiel aanmaakt op een site, worden uw gegevens bewaard totdat u de login verwijdert of tot een jaar nadat uw e-mailadres is gestopt met werken en u in de tussentijd niet op uw login heeft ingelogd.

Delen met derden

SkippersNet verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden niet gedeeld met sponsors of leveranciers. Indien u via een website van SkippersNet informatie aanvraagt bij sponsors of andere leveranciers, dan is dit een transactie tussen u en de derde partij waarvan SkippersNet geen kopie vasthoudt, noch de inhoud analyseert.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van SkippersNet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SkippersNet gebruikt deze informatie om de werking en inhoud van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics en Piwiki/Matomo

SkippersNet maakt gebruik van Google Analytics en Piwiki/Matomo om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SkippersNet bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het niet-geanonimiseerde IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan SkippersNet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SkippersNet heeft hier geen invloed op. SkippersNet heeft Google geen toestemming gegeven om via SkippersNet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De statistische gegevens van Piwiki/Matomo zijn geïntegreerd in de database van SkippersNet en vallen geheel binnen deze privacyverklaring. Waar mogelijk is het gebruik van Google Analytics vervangen door Piwiki/Matomo. Dit biedt u de grootst mogelijke privacy door de automatische anonimisering van uw IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy-officer@skippersnet.com. SkippersNet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.